Ningbo Jianxing Commodity Co.,LTD
No.73, Kuangshan Rd, Binhai Village, Ningbo City, Zhejiang Province, China.